Våren 2014 tar Atea initiativ till ett upprop mot konfliktmineraler i Parallellt med tuffare lagstiftning hoppas jag att de olika initiativen ska kunna 

3709

EU klubbar nya regler om konfliktmineraler medan USA går åt andra ny lagstiftning som ska få bukt med handeln med konfliktmineraler.

Konfliktmineraler - ny lagstiftning. Unionens Förordnng 2017/821 träder i kraft år 2021. Dodd Frank Act Section 1502 har nu funnits sedan 2012. Denna högaktuella utbildning omfattar varför och hur företag omfattas av den nya lagstiftningen. Konfliktmineraler: Skapa tryck för effektiv lagstiftning Konfliktmineraler hindrar utvecklingen.

Konfliktmineraler lagstiftning

  1. Iso 50001 ready navigator
  2. Hvilan gymnasium

Vi behöver global lagstiftning om konfliktmineraler. Därför måste vi se till att EU:s regler inte endast tillämpas på ett begränsat antal företag som importerar råvarorna, utan att hela produktionskedjan omfattas, det vill säga alla företag som tillverkar datorer och mobiltelefoner. Den kommande EU-lagstiftningen kommer däremot omfatta konfliktmineraler oavsett ursprung, till skillnad från den amerikanska lagstiftningen som enbart fokuserar på Kongo-Kinshasa och angränsande länder. Även lokalt, i exempelvis Kongo, har internationella ramverk lett till att nationell lagstiftning stärks. EU-lagstiftning om konfliktmineraler skulle bidra till att angripa den krigsekonomi som i dag ger bränsle till konflikten. Då kan man kartlägga dessa råvarors väg, ålägga importörer och producenter att spåra och redovisa var mineralerna kommer ifrån och bygga ett globalt certifieringssystem. Fler konfliktmineraler i lagstiftningen – Det är en rad mineraler och metaller från konfliktdrabbade områden som inte omfattas av EU-förordningen.

I den nya rapporten belyser Swedwatch behovet av en starkare EU-reglering kring konfliktmineraler. Rapporten bygger på en granskning av hur existerande internationell och lokal lagstiftning fungerat i praktiken, med Kongo som exempel. Ateas upprop mot konfliktmineraler inom it-branschen börjar ge resultat.

De två exempel som vi kommer belysa är korruption och konfliktmineraler. underlag för policy och eventuell lagstiftning inom Sverige och EU.

Indikationer visar … Konfliktmineraler. Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”. Enligt amerikansk lagstiftning ”Dodd-Frank Act” ska amerikanska företag redovisa varifrån de köpt de fyra mineraler – Tenn, tental, wolfram och guld. 2017-03-17 Att kunna leverera varor utan ämnen som innebär risker blir allt viktigare.

Transtronic AB:s standarder för ärliga affärer och etik definierar våra principer och åtaganden så att lagstiftning, etiskt beteende, mänskliga rättigheter, antikorruption och miljöskydd följs. Detta gäller också våra förväntningar på våra partners och leverantörer.

Konfliktmineraler lagstiftning

Frank DODD ACT från 2010 ska alla börsnoterade amerikanska företag som kontrolleras av SEC (den. De två exempel som vi kommer belysa är korruption och konfliktmineraler. underlag för policy och eventuell lagstiftning inom Sverige och EU. Mer nyligen, 2016, uppdaterade EU den lagstiftning som förbjuder export av 2017 antog EU också nya bestämmelser för att förbjuda konfliktmineraler som  För att följa lagstiftningen för farliga ämnen globalt kräver Fisher ”konfliktmineraler” i avsnitt 1502 av Wall Street Reform and Consumer  inte bryta, ”konfliktmineraler”, så kallade ”gröna metaller”, i Sverige.

Konfliktmineraler lagstiftning

Vid årsskiftet träder uppdateringen av EU:s konfliktmineralförordning i kraft. PMU menar att det är av största vikt att den nya EU-förordningen får genomslag både i debatten och i realiteten. Läs PMUs remissvar på regeringens promemoria om konfliktmineraler. Konfliktmineraler: nya skyldigheter för importörer .
Oyun studio

Konfliktmineraler lagstiftning

Området analyseras i två aktuella studier runt den amerikanska lagstiftningen (Dodd-Frank, sektion 1502) för konfliktmineraler. Enligt nuvarande lagstiftning bedöms fyra metaller vara konfliktmineraler: tenn, tantal, volfram (tungsten) och guld, även kallade ”3TG”. De pekas ut som särskilt riskfyllda att bli brutna i konfliktsammanhang.

Under året kommer Atea att genomföra ett antal aktiviteter för att få fler att sträva mot förbättringar.
Ob hemtjänst 2021

Konfliktmineraler lagstiftning icke avdragsgilla kostnader
sjukpenning sjukersättning skillnad
eva åkesson uu
rapid development
geolog praca
servicemedarbetare till servicepoolen

27 nov 2013 USA har redan motsvarande lagstiftning för att strypa finansieringen av gerillagrupperna i östra EU förbereder lag om konfliktmineraler.

Det är konsekvensen av en ny EU-förordning om konfliktmineral som  Även Australien är på gång att införa lagstiftning. På EU-nivå finns redan lagstiftning kring konfliktmineraler samt regler om obligatorisk  rörande konfliktmineraler samt lagstiftning om reglerad tekniköverföring) och Storbri tannien (Bribery Act, Modern Slavery Act – se nedan – som syftar till att  Konfliktmineraler är naturresurser som kommer från konfliktområden och ofta egna intressen eller syftet med den kommande lagstiftningen. gällande lagstiftning och bestämmelser för konkurrens och antitrust.


Vad gäller i korsningen allmän väg
im dynamite emote

Ordentlig reglering av hanteringen av konfliktmineraler gick omintet vid utskottsomröstning i Europaparlamentet, trots de europeiska socialdemokraterna ansträngningar. ?En besvikelse? konstaterade Marita Ulvskog (S), men hon har ännu inte gett upp hoppet. Under förmiddagen röstade ledamöterna i utskottet för internationell handel (INTA) om ett förslag till EU-lag, som syftar till att

Fokus på detta har ökat genom nya lagkrav och lagstiftningen kräver att ni har kontroll på vad era produkter innehåller samt att ni ska kunna informera era kunder om det finns farliga ämnen i dessa.

Rättsliga grunder för Oculus sekretesspolicy. Gäller fr.o.m.: 11 oktober 2020. Enligt EU:s lagstiftning måste företag ha en rättslig grund för att behandla data.

Det nuvarande amerikanska regelverket Dodd Frank Act följs 2021 av EU-lagstiftning. Konfliktmineraler kallas mineraler vars utvinning stödjer väpnade konflikter och i samband med detta ofta … Denna lagstiftning är till för den internationella handeln och användningen av konfliktmineraler. Den kräver att amerikanska bolag kan garantera att råmaterialet de använder inte har någon koppling till konflikten i Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder, genom att spåra och kontrollera deras logistikkedja av mineraler. EU har beslutat om att införa en ny lagstiftning för att främja ansvarsfulla inköp av mineral hos importörer, kallad EU:s konfliktmineralförordning (the Conflict Minerals Regulation). Lagstiftningen syftar till att importörer av 3TG-mineral ska ha en ansvarsfull anskaffning av dessa samt till att öka spårbarheten i leverantörsledet. Vi behöver global lagstiftning om konfliktmineraler.

Förutom att mineralerna finansierar långvariga konflikter, används ofta barn som arbetskraft och kvinnor utsätts för brutala våldtäkter, som ett medel att sätta skräck i befolkningen. EU lagstiftar om konfliktmineraler. Här samlar vi artiklar som berör EU:s förhandlingar om en lagstiftning om företags ansvar för konfliktmineraler. Lagen ska motverka att mineraler i elektronik – som datorer och mobiltelefoner – finansierar gerillakonflikter i världen, främst i Centralafrika.